Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti
kaikille Suomen ekaluokkalaisille

Tämä toimii! on teknologiakasvatusprojekti kaikille Suomen ekaluokkalaisille. Yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa kehitetty oppimiskokonaisuus auttaa lapsia innostumaan teknologian mahdollisuuksista niin, että luovuus ja rakentava yhteistyö ovat oppimisen ytimessä.

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa painottuvat teknologisen osaamisen ja laaja-alaisten taitojen kehittäminen. Projekti antaa tilaa teknologian ja luovuuden väliselle vuoropuhelulle, eikä erota teknologiaa omaksi saarekkeekseen. Tämä toimii! antaa toiminnalle kehyksen, jota opettaja voi muunnella haluamallaan tavalla. Projektin kestoksi on suunniteltu noin seitsemän viikkoa.

Mukaansatempaava tarina ja opettavaiset hahmot kuljettavat läpi prosessin. Sen aikana ratkotaan pienryhmissä tehtäviä ja rakennetaan kierrätysmateriaaleista liikkuva kone.
Hauskat hahmot edustavat erilaisia oppimistyylejä, kiinnostuksenkohteita ja luonteenpiirteitä. Heidän esimerkkinsä kannustaa kunnioittamaan erilaisuutta, olemaan utelias ja ymmärtämään, että oppiminen on elinikäinen löytöretki!

Tutustu projektin esittelyvideoon!

 

Teknologiateollisuus ry haluaa vahvistaa oppilaiden toiminnallisuutta ja innostaa heitä ideoimaan, kokeilemaan ja rakentamaan itse. Projektissa maailmaa tarkastellaan matemaattisesta viitekehyksestä ja nähdään, miten teknologialla voi muuttaa maailmaa.

Teknologiateollisuus ry tarjoaa Tämä toimii! -konseptin materiaaleineen maksutta kaikille ekaluokkalaisille. Opettajan materiaalin voi tilata: https://www.lyyti.in/materiaalit

Fun Academy on antanut hahmonelikkonsa Tämä toimii! -konseptin käyttöön pro bono. Hahmojen oikeudet omistaa Fun Academy.

***

Det här fungerar! är ett teknologipedagogiskt projekt för alla förstaklassare i Finland. Projektet ger utrymme för en dialog mellan teknik och kreativitet och avskiljer inte tekniken till en egen separat ö. Det här fungerar! tillhandahåller en handlingsram som läraren kan modifiera efter behov.

Projektet Det här fungerar! hjälper barn att bli entusiastiska över teknikens möjligheter på ett sådant sätt att kreativitet och konstruktivt samarbete står i centrum för lärandet. Figurerna representerar olika inlärningsstilar, intressen och bakgrunder. Deras exempel uppmuntrar till respekt för mångfald, till att behålla sin nyfikenhet och till att förstå att lärande är en livslång upptäcktsresa. Figurerna tror själva att de kan lära sig allt nytt och uppmuntrar även eleverna till det (Growth mindset).

Teknologiindustrin rf vill stärka eleverna som aktörer och låta dem skapa och knåpa ihop egna maskiner av återvinningsmaterial. Samtidigt studeras världen ur en matematisk referensram. Eleverna får idéer om vad de kan bli när de blir stora och om hur tekniken kan förändra världen. Teknologiindustrin rf erbjuder konceptet Det här fungerar!, inklusive material, kostnadsfritt till alla förstaklassare.
Fun Academy har gett konceptet Det här fungerar! rätt att använda figurkvartetten pro bono. Rättigheterna till figurerna ägs av Fun Academy.

HALUATKO MUKAAN?

Voit tilata opetusmateriaalipaketin täältä. Materiaalipaketti sisältää julisteen luokkahuoneen ovelle, opettajan ohjeet ja muuta projektiin tarvittavaa tietoa. Kaikki projektimateriaalit löytyvät sähköisesti tälle sivulle kirjautumisen jälkeen. Ne kannattaa lukea ennen projektin aloittamista!

Klikkaa tästä liittyäksesi!