Det här fungerar! är ett teknologipedagogiskt projekt för alla förstaklassare i Finland

Det här fungerar! är ett teknologipedagogiskt projekt för alla förstaklassare i Finland. Projektet ger utrymme för en dialog mellan teknik och kreativitet och avskiljer inte tekniken till en egen separat ö. Det här fungerar! tillhandahåller en handlingsram som läraren kan modifiera efter behov.

Projektet Det här fungerar! hjälper barn att bli entusiastiska över teknikens möjligheter på ett sådant sätt att kreativitet och konstruktivt samarbete står i centrum för lärandet. Figurerna representerar olika inlärningsstilar, intressen och bakgrunder. Deras exempel uppmuntrar till respekt för mångfald, till att behålla sin nyfikenhet och till att förstå att lärande är en livslång upptäcktsresa. Figurerna tror själva att de kan lära sig allt nytt och uppmuntrar även eleverna till det (Growth mindset).

Teknologiindustrin rf vill stärka eleverna som aktörer och låta dem skapa och knåpa ihop egna maskiner av återvinningsmaterial. Samtidigt studeras världen ur en matematisk referensram. Eleverna får idéer om vad de kan bli när de blir stora och om hur tekniken kan förändra världen. Teknologiindustrin rf erbjuder konceptet Det här fungerar!, inklusive material, kostnadsfritt till alla förstaklassare.

Fun Academy har gett konceptet Det här fungerar! rätt att använda figurkvartetten pro bono. Rättigheterna till figurerna ägs av Fun Academy.

Vill du vara med?

Du kan beställa ett lärarmaterialpaket här. I materialpaketet ingår en affisch för klassrumsdörren, lärarens instruktioner och annan information som behövs för projektet. Allt projektmaterial kan hittas elektroniskt efter inloggning på denna sida. Du bör läsa dem innan du startar projektet!

Klicka här för att gå med