Meistä sanottua

Suositukset ja kokemukset

”Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti on erinomainen tapa lisätä oppilaiden aktiivista toimijuutta. Projektissa edistetään kielitietoisuutta tarinoiden avulla ja opitaan ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.”

Olli-Pekka Heinonen
Pääjohtaja
Opetushallitus

“Pienetkin oppilaat voivat tehdä pitkäkestoisia ja monimuotoisia teknologiaprojekteja. Uuden luomisen ja yhdessä tekemisen kautta lapset pääsevät tutustumaan teknologiaan ja tulevaisuuden työtehtäviin, vahvistamaan omaa minäpystyvyyttään: Minä osaan! Yhdessä onnistumme! Teknologiaprojektissa lapset pääsevät ratkaisemaan haastavia tieteellisiä, teknisiä ja esteettisiä ongelmia ja hyödyntämään erilaisia valmistusmenetelmiä ja välineitä samalla harjoitellen monipuolisesti laaja-alaisen osaamisen taitoja. Haluamme antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle ekaluokkalaiselle.”

Leena Pöntynen
Koulutusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

“Tämä toimii! -oppimiskokonaisuudessa yhdistyvät monet sellaiset tavoitteet, jotka on useissa tutkimuksessa osoitettu keskeisiksi tulevaisuuden taidoiksi. Tulevaisuuden yhteiskunta ja työelämä edellyttävät yhä enemmän tiedonalojen välisten rajojen ylittämistä, avoimien ongelmien parissa työskentelyä, luovaa ongelmanratkaisua, teknologista osaamista sekä kykyä yhdessä työskentelyyn. Tämä toimii! –kokonaisuudessa näitä taitoja harjoitellaan ekaluokkalaiselle sopivin menetelmin, ja samalla karttuvat myös koululaisena olemisen taidot.”

Kaiju Kangas
Teknologiakasvatuksen apulaisprofessori
Helsingin yliopisto

“Innostava ja yhteisöllinen tapa toteuttaa teknologiakasvatusta omien oppilaiden kanssa! Supervalloittava hahmonelikko ja pedagoginen kehystarina apuna tiimityötaitojen kehittämisessä ja omien vahvuuksien löytämisessä. Suoraan opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta rakennettu valmis oppimiskokonaisuus helppo viedä osaksi omaa opetustyötä!”

Maria Marin
Alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja,
oppimisen ja arvioinnin kehittäjä
EduMarin