Tämä toimii! etänä

Palaa takaisin

Tämä toimii myös etänä!

Kaikki ehdotetut, yhteiset toiminnot on suunniteltu tapahtuvan etäyhteyden välityksellä, esim. Meetiä, Teamsiä, tms. hyödyntäen. Opettaja voi valita joko alkuperäisen tarinan, joka kulkee jaksojen mukana, tai selkokielisen version, joka löytyy aloitusosion materiaaleista. Koko sivuston kaikkea materiaalia kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös Tämä toimii etänä -valmispaketin lisäksi.

Koska koneen rakentelu on haasteellisempaa yksinään omassa kodissa, ja materiaalin löytäminen vaikeampaa, voi liikkuva kone olla mahdotonta toteuttaa. Se on kuitenkin hieno extralisä, jos etänäkin ja yksinään saa sen onnistumaan! Liikkumisen voi toteuttaa monella tapaa, ja myös tässä yhteydessä on hyvä heti alkuun keskustella siitä, mitä liikkuva kone tarkoittaa ja millä kaikella voi osoittaa, että jokin osa tai koko kone liikkuu.

 

Alkuvalmistelut

Alkuvalmistelut:

 • Tutustu koko Tämä toimii! -sivustoon ja kaikkiin materiaaleihin. Voit halutessasi soveltaa kaikkea koko sivuston materiaalia myös tähän valmiiseen etäopetuskokonaisuuteen.
 • Lähetä infokirje ja materiaalilista huoltajille Wilman kautta. Mukaan tieto siitä, että mikäli kotoa ei löydy teippiä, liimaa, yms., niin koululta voi käydä hakemassa lainaan!
 • Tutustukaa oppilaiden kanssa hahmoihin ja taustatietoihin.
  Vinkki: materiaaleista löytyy hahmojuliste!
 • Tulosta jokaiselle oppilaalle oma työkirja. Jaa ne oppilaille samalla, kun hakevat koululta työkirjoja, vihkoja, tms. Voit myös lähettää työkirjan (kaksipuolinen A4, yksi sivu) tulostettavaksi kotiin.
 • Valitkaa prosessin dokumentointitapa (esim. powerpoint-esitys, sähköinen päiväkirja, kuvia Driveen, jne.). Tarvittaessa voi ottaa käyttöön omat projektivihkot ja tallettaa sinne kuvia piirtämällä.
  Vinkki: Prosessin taltioiminen sähköisesti kannattaa! Saatte samalla hauskan digiesityksen tulevaan etä-Gaalaan.
 • Jos mahdollista, tulosta ja mikäli mahdollista laminoi keppinuket, joita voit käyttää myös etäyhteyden välityksellä elävöittämään tarinaa.
  Vinkki: Voit myös liimata hahmot esim. erikorkuisiin maitopurkkeihin, jolloin ne pysyvät itsestään pystyssä eikä niitä tarvitse laminoida. Extra: Maitopurkkihahmoilla voi tehdä myös hauskan animaation, esim. ilmaisella Stop Motion -sovelluksella!
 • Mikäli mahdollista, tulosta pullopostikirje oikean pullon sisään valmiiksi ensimmäistä jaksoa varten!
 • Jos mahdollista, aseta juliste seinälle tai pidä se lähettyvillä etätapaamisissa. (Seuratkaa etenemistä yhteisesti keräämällä polulle tarroja sitä mukaa kuin etenette.)
 • Extratehtävä: Jakakaa oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Oppilaat voivat työskennellä etäyhteyden välityksellä näissä pienryhmissä tehtävien yhteydessä. Pienryhmissä oppilaat voivat myös rakentaa omia koneitaan yhdessä videoyhteyden välityksellä.
  Vinkki: Oppilaat voivat keksiä omalle ryhmälleen nimen!
 • Halutessasi voit jakaa ja seurata Tämä Toimii! etänä -MOK:n julkaisuja somessa: #tamatoimiietana!

Etäjakso 1

Pulloposti – Tartu haasteeseen!

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus siitä, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka -kyltti. (Vastoinkäymiset opettavat parhaiten. Jokaisella jaksolla oppilaita kannustetaan sinnikkyyteen, yrittämään uudelleen ja uudelleen. Oppilas voi värittää vihkosessaan Oops!Moka! -kyltin, jos koki sellaisen ja oppi siitä!) Vinkki: Selkokielitarina toimii oivana lukuläksynä lukeville oppilaille! Materiaaleista löytyy myös sanalista aloitteleville lukijoille. Oppilas voi tulostaa listan ja  yliviivata sanoja sitä mukaa, kun saa niitä luettua. Myös sanat on eritelty jaksoittain. Toinen vaihtoehto on antaa vaikkapa hahmojen nimet tavattavaksi ja samalla ihmetellä harvinaisia kirjaimia! (Sanalista ja lukuläksytarina voidaan myös tarvittaessa tulostaa mukaan oppilaalle työkirjan väliin!)
 • Leikki: jokainen muodostaa itsestään jonkin kirjaimen. Haluaako joku esitellä itsensä/oman kirjaimensa muille videoyhteyden välityksellä?
 • Tehtävä: Ope kirjoittaa paperille tussilla LOISK, jonka jälkeen leikaa kirjaimet irti toisistaan ja vaihtelee järjestystä. Yhdessä mietitään, mikä sana kirjaimista tulee. Kuka tai mikä Smeek on?
 • Kotitehtävä: Jokainen etsii kotoa 5 samanlaista asiaa tai esinettä. Voidaan esitellä muille luokkakavereille!
 • Dokumentointi: Tallennetaan kuvat kotoa löytyneistä asioista/esineistä sähköisesti omaan oppimispäiväkirjaan tai piirretään kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Etsitään kotoa pahviputkia (esim. tyhjiä WC-, talouspaperi-  tai foliorullia tai sipsipurkki ilman kantta jne.). Laitetaan muovipussiin tai kangaskassiin odottamaan muita rakennusmateriaaleja ja varsinaista rakentelua.
 • Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat ensimmäisen jakson kohdalle! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 2

Tunteet – valmistaudutaan uuteen projektiin. 

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti! Vinkki: tunnepantomiimikorttien avulla on hyvä keskustella eri tunteista ja samalla kerrata hahmojen nimiä ja ominaisuuksia!
 • Leikki: Matkitaan hahmojen tunteita. Halutessaan voidaan vuorotellen esittää jotain tunnetta videoyhteyden välityksellä. Toiset arvuuttelevat, mistä tunteesta on kyse.
 • Tehtävä: Opettaja esittelee Macon kotitehtäväbingopohjan. Käydään läpi kotitehtävät ja jaetaan niitä niin, että Macon bingopohja saadaan merkintöjä täyteen. Vinkki: Jos olette jakaneet oppilaat pienryhmiin, jokainen pienryhmä voi jakaa bingopohjan tehtävät keskenään!
 • Kotitehtävä: Tehdään sovitut bingopohjan kotitehtävät.
 • Dokumentointi: Tallennetaan ennen ja jälkeen -kuvat tehdyistä kotitöistä omaan oppimispäiväkirjaan. Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Etsitään kotoa pyöreitä kansia tai korkkeja (esim. lasipurkin kannet, maitopurkin korkit, pyöreiden muovirasioiden kannet jne.). Laitetaan muovipussiin tai kangaskassiin odottamaan muita rakennusmateriaaleja ja varsinaista rakentelua.
 • Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat toiseen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 3

Lasipurkin kansi – Yhdessä olemme enemmän.  

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti! Vinkki: Voitte laittaa leikisti käpälät yhteen ja huutaa ilmoille tarinan Kip-tervehdyksen!
 • Leikki: Keksitään yhdessä koko luokan yhteinen, ihan oma ryhmätervehdys. Vinkki: Videoikaa tervehdys (esim. Screencastifylla) ja tallettakaa se!
 • Tehtävä: Vertailkaa kotoa viime kerralla löytämiänne pyöreitä kansia/korkkeja. Mikä on suurin, mikä pienin? Mitkä ovat samankokoisia keskenään? Lajitelkaa omat kannet ja korkit sopiviin pinoihin. Kuinka monta erilaista pinoa kukin saa itselleen? Mikä pino on korkein? Laskekaa pinojen kansi- ja korkkimääriä. Vinkki: Mitata voi myös oikealla mitalla, esim. viivottimella tms.!
 • Kotitehtävä: Millaisia hyviä tapoja oppilailla ja kotiväellä löytyy? Pyytäkää vanhemmat yhdessä lastensa kanssa keskustelemaan aiheesta. Kirjoittakaa tai piirtäkää niistä? Perheet voivat myös keksiä yhteisen perhetervehdyksen!
 • Dokumentointi: Kuvataan kansi- ja korkkipinot. Tallennetaan kuvat omaan oppimispäiväkirjaan. Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Etsitään kotoa kanamunakennoja tai jotain muuta pahvista (laatikkoja, maitopurkkeja, yms.). Laitetaan muovipussiin tai kangaskassiin odottamaan muita rakennusmateriaaleja ja varsinaista rakentelua.
 • Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat kolmanteen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 4

Muodot – Materiaalit kasaan.  

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti!
 • Leikki: Tutustutaan muotoihin. Jakson 4 materiaaleista löytyy valmiit tulostettavat muodot (Socan muotoleikki). Keksikää yhdessä jokin toiminto kullekin muodolle. Esim. kun opettaja näyttää kolmiota, kaikki taputtavat. Kun opettaja näyttää ympyrää, kaikki tömistävät, jne.
 • Tehtävä: Etsitään erilaisia geometrisia muotoja kodin sisältä (neliö, kolmio, ympyrä ja suorakulmio). Nimetkää asioita ja esineitä, joita löydätte. Käydään tehtävä läpi yhdessä esim. niin, että vuorotellen oppilas kertoo tai kirjoittaa chattiin esineen, jonka löysi. Toiset arvaavat, mikä muoto on kyseessä. Esim. Kello – ympyrä. Vinkki: Valmis Geometristen muotojen metsästys -pohja löytyy myös 4. jakson tulostettavista materiaaleista. Opettaja voi koota oppilaiden löydökset yhteiseen listaan. Opettajan johdolla voidaan kokeilla asettaa muotojen lukumäärät ruutupaperille pylväsdiagrammimuotoon? Mitä muotoja löytyi eniten?
 • Kotitehtävä: Oppilaat tarkkailevat pihapiiriä ja kodin lähiympäristöä (mahdollisuuksien mukaan yhdessä huoltajien kanssa). Mitä ihmisen rakentamia asioita ja esineitä löytyy? Näkyykö tuttuja muotoja?
 • Dokumentointi: Kuvatkaa löydökset pihapiiristä ja lähiympäristöstä. Tallettakaa kuvat omaan oppimispäiväkirjaan. Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Etsitään kotoa naruja, lankoja, siimoja, kuminauhoja tms. materiaalia.Laitetaan muovipussiin tai kangaskassiin odottamaan muita rakennusmateriaaleja ja varsinaista rakentelua.
 • Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat neljänteen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 5

Muodot – Materiaalit kasaan.  

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti!
 • Leikki: Kukin oppilas kerää ulkoa viisi erilaista ja eri painoista luonnonmateriaalia (esim. lehti, pieni kivi, keppi, sammal, höyhen, heinä, marja, kukka jne.) Tarvittaessa voi etsiä esineitä myös sisältä! Oppilas asettaa ämpärin tai muun ison astian noin metrin päähän itsestään ja yrittää heittää kunkin materiaaleista ämpäriin. Vinkki: Tehdään yhdessä hypoteesi ennen heittämistä ja pohditaan lopuksi, miksi jotkut materiaalit lentävät ämpäriin helpommin kuin toiset.
 • Tehtävä: Suunnitellaan ikiomat tulevaisuuden liikkuvat koneet. Käytetään valkoista paperia ja lyijykynää. Vinkki: Omat suunnitelmat voi myös tehdä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen tai rakennella kolmiuloitteisesti esim. muovailuvahasta.
 • Kotitehtävä: Rakennetaan kotona omat majat. Pyydetään apua huoltajilta! Kerrotaan majasta toisille. Oliko majassa katto, kuinka monta seinää, minkälainen oviaukko, mahtuiko sinne sisään? Vinkki: Majasta voi myös kirjoittaa sanoja, lauseita tai vaikkapa pienen tarinan. Kukahan majassa voisi asua? Keksikää!
 • Dokumentointi: Otetaan kuvat omista suunnitelmista ja talletetaan ne omiin oppimispäiväkirjoihin. Kuvataan myös oma maja ja talletetaan kuvat omaan oppimispäiväkirjaan. Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Etsitään kotoa jotain taipuisaa materiaalia (foliota, tyhjiä kahvipakkauksia, kankaita tms.). Laitetaan muovipussiin tai kangaskassiin odottamaan muita rakennusmateriaaleja ja varsinaista rakentelua.
 • Yhteiseen julisteeseen tarrat viidenteen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 6

Muodot – Materiaalit kasaan.  

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti!
 • Leikki: “Arvaa mitä ammattia ajattelen?” Valmis ammattilista löytyy 6. jakson materiaaleista. Opettaja leikkaa ammatit erilleen ja ottaa yhden ammattilapun kerrallaan arvattavaksi. Oppilaat yrittävät arvata, mikä ammatti on kyseessä esittämällä kysymyksiä. Vinkki: Vain KYLLÄ/EI-vastauksia!
 • Tehtävä: Aloitetaan oman (liikkuvan) koneen rakentelu kerätyistä kierrätysmateriaaleista. Keskustellaan ensin yhdessä siitä, miten rakentelu kannattaa aloittaa. Apua voi rakentelun yhteydessäkin pyytää opettajalta tai luokkakavereilta esim. videopuhelun tms. avulla! Extra: Tehdään pienissä ryhmissä yhteinen suunnitelmapiirros tulevasta (liikkuvasta) koneesta (esim. Googlen Jamboardia, tms. yhteistyöalustaa käyttäen). Myös pienissä ryhmissä voi rakennella yhdessä esim. videopuhelun välityksellä (esim. 4 oppilasta samassa videopuhelussa). 
 • Kotitehtävä: Mietitään, mitä palveluksia kotona voisi tarjota perheenjäsenille? (Esim. hartiahieronta, jalkahoito, hiusten harjaaminen, hiusten letittäminen) Kukin oppilas toteuttaa ainakin yhden palveluksista.
 • Dokumentointi: Kuvataan rakentamisen ensimmäinen vaihe ja talletetaan kuvat omiin päiväkirjoihin.Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon. Extra:  Kuvataan yhteiset suunnitelmat ja talletetaan ne kunkin omiin portfolioihin. Näyttääkö yhteiset suunnitelmat samalta kuin omat aikaisemmat suunnitelmat? Miettikää, mitä samaa ja erilaista suunnitelmassa on!
 • Rakentelu: Aloitetaan rakentelu! Etsitään kotoa vielä kaikkea mahdollista ylimääräistä “pientä krääsää”, joka joutaa kierrätykseen. Muistetaan kysyä lupa huoltajilta!

Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat kuudenteen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Etäjakso 7

Taukojumppa – Kone valmistuu.   

 • Tarina: Opettaja lukee jakson tarinan. Keskustellaan yhdessä käyttäen hyödyksi keskusteluvinkit, uutislinkit ja Oops!Moka-ohjeistus. Muistutus, että työkirjasta löytyy myös Oops!Moka-kyltti!
 • Leikki: “Tukan taukojumppa” Kokeilkaa tehdä Tukan taukojumppa yhdessä etäyhteyden välityksellä. “Kädet ylös, kädet alas, kyykkyyn ja ylös! Peppu taakse, polvet yhteen, pompun kautta ympäri! Kädet heiluu, jalat liikkuu, tuntosarvi tärisee! Kylki venyy, toinen perään, X:n kautta paikoilleen!” Halutessanne voitte keksiä yhdessä ihan oman taukojumpan. Extra: Mahdollisuuksien mukaan voi myös jakaa oppilaat pieniin videopuheluryhmiin, joissa voivat keksiä omat taukojumpat ryhmilleen. Esitelkää taukojumpat toisille!

Haastavampi leikkivaihtoehto: “Kip-miehistön kommunikaatioleikki” Mallinnetaan erilaisia ohjelmointikieliä symboleilla. Materiaaleista löytyy valmiit symboliketjut. Vinkki: Voitte käyttää jo aiemmin (jakso 4, Socan muotoleikki) keksimiänne mallinnuksia tai keksiä uudestaan yhdessä, mitä mikäkin muoto tarkoittaa (esim. neliö tarkoittaa tasajalkahyppyä, kolmio kyykkyyn menemistä, ympyrä taputtamista jne.). Toimikaa sitten ohjeen mukaan! Huom! Aloitus-sivulta löytyy myös musiikin extra-tehtävä tähän aiheeseen liittyen!

 • Tehtävä: Laatikaa koko luokan yhteinen Gaala-kutsu! Valmis ehdotus löytyy myös tästä paketista, mutta hienoa, jos teette ihan ikioman kutsun! Huom! Muistakaa myös lähettää kutsu rehtorille. Myös rehtorille on valmis kutsu olemassa!
 • Kotitehtävä: Viimeistellään omat koneet!
 • Dokumentointi: Kuvataan rakentelua ja koneen valmistuminen. Tarvittaessa voi piirtää kuvat omaan projektivihkoon.
 • Rakentelu: Rakentelu jatkuu siihen saakka, kunnes kone on valmis!
 • Opettaja laittaa yhteiseen julisteeseen tarrat seitsemänteen jaksoon! Oppilaat voivat värittää 1-3 tähteä omasta työkirjastaan.

Viesti vanhemmille

Hei kotiväki!

Olemme saaneet luokkaamme tärkeän ja jännittävän tehtävän! Pääsemme Kip-miehistön mukana mielenkiintoiselle matkalle Kipinoi-planeetalle rakentamaan tulevaisuuden liikkuvaa konetta. Tuka, Waaba, Maco ja Soca johdattavat meitä innostavalla tavalla läpi seitsemän jakson oppimisprosessin. Alkuperäinen tarkoituksemme oli toimia yhteistyössä ja rakentaa tulevaisuuden liikkuvat koneet pienissä ryhmissä koululla, mutta vallitsevan tilanteen takia myös tämä projekti toteutetaan etänä.

Teknologiaan, luonnontieteisiin, matematiikkaan, kestävään kehitykseen ja vuorovaikutustaitoihin painottuva yhteisöllinen oppimiskokonaisuus valmistaa meitä tärkeisiin tulevaisuuden tehtäviin. Valloittava tarina hahmoineen opettaa meille tärkeitä asioita mm. tiimityöhön ja vuorovaikutustaitoihin liittyen. Hahmoilla on täysin erilaiset persoonat ja omanlaiset vahvuudet ja heikkoudet. Yhteen hiileen puhaltamalla, kunkin omia vahvuuksia peliin pistämällä, selvitään kunnianhimoisista ja hauskoista haasteesta. Niin myös tästä.

Viemme projektin läpi yhteisöllisesti. Suunnittelemme ja ideoimme yhdessä. Vain rakentelu tapahtuu yksinään, mutta silloinkin ollaan yhteydessä toisiin. Tarkoituksena on siis rakentaa ihan omanlainen, mahdollisuuksien mukaan jopa liikkuva kone kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Tähän tarvitsemme myös kotien apua. Jaksoittain saamme Kip-miehistöltä ohjeet siihen, millaisia materiaaleja kerätään talteen varsinaista rakentelua odottamaan. Saamme joka jakso myös aiheeseen liittyviä pieniä kotitehtäviä. Odotamme niitä innolla! Dokumentoimme tätä oppimisprosessiamme mahdollisimman hyvin.

Projektin jälkeen luvassa on loppuhuipennuksena etä-Gaala, jossa valmiit koneet esitellään. Kutsumme teidät vanhemmatkin tuohon tärkeään tapahtumaan. Saatte siitä tarkempaa tietoa myöhemmin.