Avsnitt 3: Glasburkslock – Tillsammans är vi mer!

Tillbaka

Tips

Ni kan stå i cirkel, sätta tassarna ihop och ropa berättelsens Kip-hälsning!

Berättelse

Huh huh, det var svettigt, men nu är röran bortstädad och alla hemarbeten gjorda! Macos hem är redo för ett nytt byggprojekt. Maco ser fram emot att träffa sina vänner och tar emot dem redan vid ytterdörren. Hen hälsar artigt på alla och sedan inspireras hela kvartetten under att Tukas ledning stämma upp i en gemensam grupphälsning, som alltid gör gott för lagandan: “Slut cirkeln, sätt tassarna ihop och låt Kip-ropet skalla!” Så ekar Tukas, Macos, Waabas och Socas gemensamma, glada och roliga sätt att hälsa på varandra, varje gång de känner för det.  (Tips: Kip-hälsning i cirkel.)

Det första figurkvartetten gör är att leta efter olika material till den framtida rörliga maskinen. “Hej kompisar, se vad jag hittade!”, ropar Waaba när hen kommer flygande in i köket med ett vingligt torn i famnen. Men hoppsan, Waabas flygtur slutar i en alltför kraftig inbromsning, och alla saker flyger runt i rummet. (Oops! Tabbe!) Nu är det Tukas superkrafter som behövs. Tack vare hens supersnabba reflexer är det bara en sak som försvinner bakom skåpet. Allt annat lyckas Tuka fånga upp.

Medlemmarna i Kip-besättningen samlas runt skåpet för att fundera och överlägga tillsammans. Vad kan det ha varit som försvann bakom skåpet? Soca tänker högt:

“Hmm, det rullade egentligen en ganska lång sträcka från tröskeln till andra sidan av rummet.” Maco kikar under skåpet för att se bättre. Tuka försöker flytta skåpet, men inte ens Tukas krafter räcker till den här gången. Inte undra på det, eftersom skåpet är fastskruvat i den bakre väggen i köket! “Vem av oss är allra minst? Soca! Försök du krypa bakom skåpet! “, föreslår Tuka. Soca drar in magen och kämpar för att rymmas mellan skåpet och väggen, men springan är för liten. (om du vill kan du själv ta reda på vem supermakter skulle kunna utnyttjas i denna situation!). “Hej, jag vet!”, utropar Maco och har återigen kommit på en utväg. “Waaba kan använda sin andra superkraft och flytta föremålet med tankekraft.” Waaba koncentrerar all sin kraft på problemet, och på nolltid rullar ett litet runt glasburkslock fram bakom skåpet.

Diskussionstips

1) Varför hälsar folk på varandra? Vilka olika sätt att hälsa känner du till? Vilka andra goda seder är det bra att följa när man umgås med andra människor?

2) Kan människor ha Waabas superkraft? Kan man verkligen flytta föremål med tankekraft?

Nyhetslänkar

Lek

Varje grupp hittar på ett alldeles eget sätt att hälsa. Presentera till slut gruppens sätt att hälsa för varandra! Kan ni ännu komma på en gemensam grupphälsning för hela klassen?

Tips: Spela in hälsningarna på video och spara dem!

Uppgift

1) Jämför i gruppen de runda lock/kapsyler (korkar) som ni har tagit med er hemifrån. Vilken är störst/minst? Vilka är sinsemellan lika stora? Sortera locken/kapsylerna i lämpliga högar. Hur många olika högar får ni? Hur många lock/kapsyler kom i varje hög?

2) Rulla turvis olika stora lock/kapsyler på golvet. Obs! Rulla dem – kasta eller skuffa dem inte!) Mät den längsta och kortaste rullsträckan. Räcker en linjal för mätningen eller krävs ett metermått eller kanske ett måttband som används vid längdhopp?

Tips: 1) Fäst målartejp på golvet som streck på en bits avstånd. Försök turvis rulla ett burklock efter eget val så att det landar på strecket. Den som får sitt lock närmast strecket vinner!

2) Försök rulla andra föremål som finns i klassen (inga runda former!). Fundera i förväg på vad som kommer att hända. Diskutera efter uppgiften, inom gruppen eller i hela klassen, varför en del föremål av en viss form rullar bättre än andra.

Förslag till förskolesamarbete

“Kip-besättningens hälsninglek”:

Gå runt i rummet. På lärarens signal hälsar alla på den som står närmast och säger sitt namn.

Tips: Ni kan modifiera leken. Hitta tillsammans med eleverna på olika sätt att röra sig eller olika sätt att hälsa.

Förslag till faddersamarbete

Fäst med målartejp ett papphjärta på varje elevs rygg. Gå runt i rummet och skriv trevliga saker om varandra på papphjärtat (med faddern som hjälp).

Tips: Också en fadder kan ha ett hjärta!

Oops! Tabbe!

Vilken tabbe gjorde Waaba? Vad kan hen göra annorlunda nästa gång, så att samma tabbe inte sker på nytt? Har läraren möjligen klantat sig den här avsnitt? Vad lärde sig läraren av sin tabbe?

Dokumentation

Ta en bild av högarna med lock och kapsyler och av rullandet. Kom ihåg tabbarna! Alla kan också fotografera sitt eget papphjärta och spara även det i den egna lärandeportfolion. Diskutera: vilka nya saker lärde ni er under det här avsnittet?

Läxor

1) Aktiviteter: Vilka goda seder har ni hemma? Diskutera med era föräldrar och skriv eller rita om vad ni kom fram till. Ni kan också hitta på en gemensam familjehälsning!

2) För konstruktion: Ta med er hemifrån äggkartonger eller någonting annat av papp (lådor, mjölkförpackningar, e.d.).

Meddelande till vårdnadshavaren

“Under det tredje avsnittet har vi övat på att bemöta varandra med respekt samt gott uppförande. Vi hittade tillsammans på olika grupphälsningar. De var roliga! Även hemma kan ni inom familjen hitta på en liknande familjehälsning. En läxa var att tillsammans med er föräldrar fundera på de goda seder som förekommer i just er familj. Ni kan skriva eller rita om dem. Efter att vi har utfört uppgifterna och färdighetsövningarna i också detta avsnitt, får vi igen ta med oss mer återvinningsmaterial hemifrån för vår maskin. Den här gången gäller det äggkartonger eller andra lådor, mjölkförpackningar o.d. av papp.”

Läroplan: I de uppgifter som eleverna gör tillsammans med läraren i detta avsnitt beaktas bl.a. följande mål och innehåll i nybörjarundervisningen: 

  • K2: bemöta andra med respekt, kommunikationsfärdigheter, goda seder, självuttryck
  • MA: öva förmågan att se talföljder, hitta skillnader och lagbundenheter, jämförelser, mätning
  • OMG: undersöka och experimentera, problemlösning

Jos todella haluan tehdä jotain, minä pystyn siihen!