Förberedelser

Tillbaka

Förberedelser

 • Kolla in webbplatser och material.
 • Fäst den postade affischen till klassdörren.
  Tips: Efter avslutna uppgifter kan eleverna lägga till klistermärken på affischen och tillsammans spåra projektets framsteg.
 • Skriv ut och laminera käppdockorna för lekar och föreställningar och för att levandegöra berättelserna.
  Tips: Du kan också limma figurerna på till exempel olika stora mjölkförpackningar så att de står av sig själva och inte behöver lamineras.
 • Lär känna figurerna och läs bakgrundsinformationen tillsammans med eleverna.
  Tips: Det finns en figuraffisch i materialpaketet.
 • Skicka ett informationsbrev till vårdnadshavare.
 • Skriv ut flaskpostbrevet färdigt för den första avsnittet.
  Tips: Sätt brevet i en riktig flaska! Avslöja inte överraskningen för eleverna i förväg.
 • Skriv ut en separat arbetsbok för varje student.
 • Välj hur processen ska dokumenteras (t.ex. PowerPoint-presentation, elektronisk dagbok, bilder i Drive, osv.). Om det av någon anledning just nu är helt omöjligt att träna digital kompetens eller använda en elektronisk portfolio, kan ni använda egna projekthäften och spara ritningar o.d. i dem.
  Tips: Det lönar sig att dokumentera processen! Samtidigt får ni en rolig PowerPoint-presentation e.d. för den kommande galan.
 • Dela in eleverna i grupper på 3–4 personer. Eleverna kommer att arbeta i dessa grupper under hela projektet.
  Tips: Eleverna kan hitta på ett namn för sin egen grupp och knåpa ihop en gemensam namnskylt.
 • Tips: Om du vill kan du dela och följa publiceringar från det mångvetenskapliga lärområdet Det här fungerar! i sociala medier: #tamatoimii!
 • Skriv ut kopieringsunderlaget med talföljder. Ifall du vill kan du laminera eller plasta det. Fäst siffrorna på pulpetlocket endera som en lång talramsa eller under varandra. Talföljderna fungerar samtidigt som siffermodeller för eleverna. Figurerna som finns i kopieringsunderlaget kan även lamineras. Man kan fästa en bit häftmassa bakom dem och använda dem i additions- och subtraktionsuppgifter för att visa var på tallinjen man befinner sig.
Du kan också lära känna karaktärerna genom den här korta videon!