Det här fungerar! på distans

Tillbaka

 

Förberedelser

Förberedelser 

 • Bekanta dig med hela webbplatsen Det här fungerar! och med allt material. Om du vill kan du också använda allt material på webbplatsen enligt detta färdiga distansundervisningskoncept.
 • Skicka ett infobrev och en materiallista till vårdnadshavarna via Wilma. Inkludera information om att det går att låna tejp, lim o.d. från skolan om man inte har sådant hemma!
 • Lär känna figurerna och läs bakgrundsinformationen tillsammans med eleverna. Tips: Det finns en figuraffisch bland materialet!
 • Skriv ut en egen arbetsbok för varje elev. Dela ut dem till eleverna samtidigt som de hämtar arbetsböcker, häften, e.d. från skolan. Du kan också skicka arbetsboken (dubbelsidig A4, en sida) hem för utskrift.
 • Välj hur processen ska dokumenteras (t.ex. PowerPoint-presentation, elektronisk dagbok, bilder i Drive, e.d.). Vid behov kan eleverna använda egna projekthäften och spara tecknade bilder i dem. Tips: Det lönar sig att dokumentera processen elektroniskt! Ni får samtidigt en rolig digital presentation för den kommande distansgalan.
 • Skriv ut och laminera käppdockorna om möjligt – de kan också användas för att levandegöra berättelsen via fjärranslutningen. Tips: Du kan också limma figurerna på till exempel olika stora mjölkförpackningar så att de står av sig själva och inte behöver lamineras. Extra: Mjölkförpackningsfigurerna kan också användas för att göra en rolig animering, t.ex. med Stop Motion-appen, som är gratis!
 • Om det är möjligt kan du skriva ut flaskpostbrevet och placera det färdigt i en riktig flaska inför det första avsnittet!
 • Sätt om möjligt upp affischen på väggen eller håll den inom räckhåll under distansmötena. (Följ förloppet tillsammans genom att sätta upp klistermärken allteftersom ni går framåt.)
 • Extrauppgift: Dela in eleverna i grupper på 3–4 personer. De kan via fjärranslutningen arbeta med uppgifterna i dessa smågrupper. Med videoanslutningen kan de också bygga sina egna maskiner tillsammans i smågrupperna. Tips: Eleverna kan hitta på ett namn för den egna gruppen!
 • Om du vill kan du dela och följa publiceringar från det mångvetenskapliga lärområdet Det här fungerar! i sociala medier: #tamatoimiietana!

Distans avsnitt 1

Flaskpost – Anta utmaningen!

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe! (Motgångar är den bästa läraren. Under varje avsnitt ska eleverna uppmuntras att vara ihärdiga, att försöka om och om igen. Eleven kan i sitt häfte färga en skylt med Oops! Tabbe!, om hen gjorde en sådan och lärde sig av det!) Tips: Den lättlästa berättelsen är en utmärkt läsläxa för elever som kan läsa! Materialet innehåller också en ordlista för nybörjarläsare. Eleven kan skriva ut listan och stryka över orden efter hand som hen lyckas läsa dem. Även ordlistan följer avsnittsindelningen. Ett annat alternativ är att låta eleverna stava figurernas namn och samtidigt förundra sig över mindre vanliga bokstäver! (Ordlistan och läsläxan kan vid behov också skrivas ut för eleven och sättas i arbetsboken!)
 • Lek: Var och en formar en bokstav med kroppen. Är det någon som vill presentera sig själv/sin bokstav för de andra via videoanslutningen?
 • Uppgift: Läraren skriver ANÖLD på ett papper med en tuschpenna och klipper sedan isär bokstäverna och varierar ordningen. Fundera tillsammans på vilket ord bokstäverna bildar. Vem eller vad är Smeek?
 • Läxor: Var och en söker hemma efter 5 saker eller föremål av samma slag. De kan visas för klasskamraterna!
 • Dokumentation: Bilder på de saker/föremål som eleverna hittat hemma sparar de elektroniskt i den egna lärdagboken eller så ritar de av föremålen i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Eleverna söker hemma efter papprör (t.ex. tomma toalettpappers-, hushållspappers- eller folierullar, eller chipsburkar utan lock e.d.). Föremålen placeras i en plastpåse eller tygkasse i väntan på andra byggmaterial och själva byggandet.
 • Läraren sätter klistermärken vid det första avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 2

Känslor – vi förbereder oss för ett nytt projekt. 

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe! Tips: Det är bra att diskutera olika känslor med hjälp av känslopantomimkorten och samtidigt repetera figurernas namn och egenskaper!
 • Lek: Eleverna imiterar figurernas känslor. De som vill kan i tur och ordning visa en känsla via videoanslutningen. De andra försöker gissa vilken känsla det är.
 • Uppgift: Läraren presenterar Macos läxbingomall. Gå igenom läxorna och dela upp dem så att Macos bingomall fylls av anteckningar. Tips: Om eleverna är indelade i små grupper kan eleverna i varje grupp sinsemellan dela upp uppgifterna i bingomallen!
 • Läxor: Eleverna gör de överenskomna läxorna i bingomallen.
 • Dokumentation: Eleverna sparar före- och efter-bilder av utförda hemarbeten i den egna lärdagboken. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Eleverna söker hemma efter runda lock eller kapsyler/korkar (t.ex. lock till glasburkar, mjölkförpackningar, runda plastaskar e.d.). Föremålen placeras i en plastpåse eller tygkasse i väntan på andra byggmaterial och själva byggandet.
 • Läraren sätter klistermärken vid det andra avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 3

Glasburkslock – Tillsammans är vi mer.  

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe! Tips: Ni kan leka att ni sätter tassarna ihop och sedan ropa berättelsens Kip-hälsning!
 • Lek: Eleverna funderar ut en gemensam, helt egen grupphälsning för hela klassen. Tips: Spela in hälsningen på video (t.ex. med Screencastify) och spara den!
 • Uppgift: Jämför de runda lock/kapsyler (korkar) som ni senaste gång hittade hemma. Vilken är störst, vilken minst? Vilka är sinsemellan lika stora? Sortera de egna locken och kapsylerna i lämpliga högar. Hur många olika högar får var och en? Vilken hög är den högsta? Räkna antalet lock och kapsyler i högarna. Tips: Man kan också mäta med ett riktigt mått, t.ex. en linjal, e.d.!
 • Läxor: Vilka goda seder har eleverna och deras familjer? Be föräldrarna diskutera ämnet tillsammans med sina barn. Skriv eller rita om dem. Även familjerna kan hitta på en gemensam familjehälsning!
 • Dokumentation: Eleverna fotograferar högarna med lock och kapsyler. Bilderna sparas i den egna lärdagboken. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Eleverna söker hemma efter äggkartonger eller någonting annat av papp (lådor, mjölkförpackningar, e.d.). Föremålen placeras i en plastpåse eller tygkasse i väntan på andra byggmaterial och själva byggandet.
 • Läraren sätter klistermärken vid det tredje avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 4

Former – Materialsortering.  

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe!
 • Lek: Eleverna lär känna olika former. Materialet för avsnitt 4 innehåller färdiga utskrivbara former (Socas formlek). Hitta tillsammans på en aktivitet för varje form. När läraren till exempel visar en triangel klappar alla i händerna och när läraren visar en cirkel stampar alla med fötterna osv.
 • Uppgift: Eleverna försöker hitta olika geometriska former hemma, inomhus (kvadrat, triangel, cirkel och rektangel). Nämn de saker och föremål som ni hittar. Eleverna går igenom uppgiften tillsammans, t.ex. så att var och en i tur och ordning talar om eller i chatten skriver vilket föremål hen hittade. De andra försöker gissa vilken form det är fråga om. T.ex. klocka – cirkel. Tips: En färdig mall för Jakten på geometriska former finns också i det utskrivbara materialet för avsnitt 4. Läraren kan samla elevernas fynd på en gemensam lista. Under lärarens ledning försöker eleverna ange antalet former i ett stapeldiagram på rutat papper. Vilka former förekom det mest av?
 • Läxor: Eleverna observerar gården och hemmets närmaste omgivning (om möjligt tillsammans med vårdnadshavarna). Vilka av människan byggda saker och föremål förekommer? Finns det bekanta former?
 • Dokumentation: Fotografera fynden på gården och den närmaste omgivningen. Spara bilderna i den egna lärdagboken. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Eleverna söker hemma efter snören, garn, metrevar, gummiband eller annat liknande material. Föremålen placeras i en plastpåse eller tygkasse i väntan på andra byggmaterial och själva byggandet.
 • Läraren sätter klistermärken vid det fjärde avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 5

Former – Spännande jordkällare – Konstruera din maskin. 

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe!
 • Lek: Varje elev samlar fem olika naturmaterial som är olika tunga (t.ex. ett blad, en liten sten, en käpp, mossa, en fjäder, ett grässtrå, ett bär, en blomma, osv.) Vid behov kan eleverna också söka föremål inomhus! Eleven placerar en hink eller annan stor behållare ungefär en meter från sig själv och försöker kasta vart och ett av materialen i hinken. Tips: Eleverna ställer tillsammans upp en hypotes innan de börjar kasta och funderar till slut över varför vissa material flyger in i hinken lättare än andra.
 • Uppgift: Eleverna konstruerar helt egna framtida rörliga maskiner. De använder vitt papper och blyertspenna. Tips: Eleverna kan också utnyttja informations- och kommunikationsteknik i planeringen, eller bygga tredimensionellt, t.ex. med modellera.
 • Läxor: Eleverna bygger en egen koja hemma. De ber vårdnadshavarna om hjälp! Eleverna berättar om kojan för de andra. Hade kojan tak, hur många väggar, vilken typ av dörröppning, rymdes man in i kojan? Tips: Eleverna kan också skriva några ord, meningar eller en liten berättelse om kojan. Vem kunde tänkas bo i kojan? Hitta på!
 • Dokumentation: Eleverna fotograferar sina planer och sparar bilderna i lärdagboken. De fotograferar också den egna kojan och sparar bilderna i lärdagboken. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Eleverna söker hemma efter något flexibelt material (folie, tomma kaffeförpackningar, tyger eller dylikt). Föremålen placeras i en plastpåse eller tygkasse i väntan på andra byggmaterial och själva byggandet.
 • Den gemensamma affischen får klistermärken vid det femte avsnittet! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 6

Former – Framtida yrken – Något eget blir gemensamt

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe!
 • Lek: “Kan du gissa vilket yrke jag tänker på?” En färdig yrkeslista finns i materialet för avsnitt 6. Läraren klipper isär listan, yrke för yrke, och tar en yrkeslapp i taget, som eleverna ska gissa sig fram till. Eleverna försöker gissa vilket yrke det är genom att ställa frågor. Tips: Endast JA/NEJ-svar!
 • Uppgift: Eleverna börjar bygga en egen (rörlig) maskin av det insamlade återvinningsmaterialet. De diskuterar först tillsammans hur det är bäst att starta byggandet. Även under byggandet kan eleverna be om hjälp av läraren eller klasskamraterna, till exempel via videosamtal e.d! Extra: Eleverna gör i små grupper en gemensam ritning över den planerade (rörliga) maskinen (t.ex. med Google Jamboard eller någon annan samarbetsplattform). Även i små grupper är det möjligt att bygga tillsammans, till exempel via videosamtal (t.ex. 4 elever i samma videosamtal). 
 • Läxor: Eleverna funderar på vilka tjänster de kunde erbjuda sina familjemedlemmar (t.ex. axelmassage, pedikyr, hårborstning, hårflätning). Varje elev utför minst en av tjänsterna.
 • Dokumentation: Eleverna fotograferar den första byggfasen och sparar bilderna i den egna dagboken. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet. Extra:  Eleverna fotograferar de gemensamma planerna och sparar bilderna i den egna portfolion. Liknar de gemensamma planerna de tidigare egna planerna? Vilka är likheterna och skillnaderna i planerna?
 • Byggande: Nu är det dags att börja bygga! Eleverna söker ännu hemma efter allt möjligt överflödigt “småskräp” som kan gå till återvinning. Alla kommer ihåg att be vårdnadshavarna om lov!
 • Läraren sätter klistermärken vid det sjätte avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Distans avsnitt 7

Pausgympa – Maskinen blir klar.   

 • Berättelse: Läraren läser avsnittets berättelse. Alla diskuterar tillsammans med hjälp av diskussionstips, nyhetslänkar och instruktionerna för Oops! Tabbe! En påminnelse om att arbetsboken också innehåller en skylt med Oops! Tabbe!
 • Lek: “Tukas pausgympa” Försök göra Tukas gympaövningar tillsammans med hjälp av fjärranslutningen. “Händerna upp, händerna ner, sedan ner på huk och upp igen! Rumpan bakåt, knäna ihop, hoppa upp och runt! Sväng med armarna, rör på benen, vifta med känselspröt! Stretcha ena sidan, sedan den andra, via X på plats!” De som vill kan tillsammans hitta på en egen pausgympa. Extra: Om det är möjligt kan eleverna också delas in i små videosamtalsgrupper där de kan hitta på en egen pausgympa för sin grupp. Visa upp pausgympan för de andra!

Ett mer utmanande lekalternativ: “Kip-besättningens kommunikationslek”. Eleverna modellerar olika programmeringsspråk med symboler. Materialet innehåller färdiga kedjor av symboler. Tips: Ni kan använda de modelleringar ni har kommit på tidigare (avsnitt 4, Socas formlek) eller på nytt tillsammans hitta på vad de olika formerna betyder (t.ex. kvadrat betyder jämfotahopp, triangel att gå ner på huk, cirkel att klappa osv.). Följ sedan instruktionerna! Obs! På startsidan finns också en extra musikuppgift i anslutning till detta!

 • Uppgift: Hela klassen skapar en gemensam galainbjudan! Det finns även ett färdigt förslag i detta paket, men det är fint om ni gör en helt egen inbjudan! Obs! Glöm inte att skicka en inbjudan till rektorn. Också för rektorn finns det en färdig inbjudan!
 • Läxor: Eleverna färdigställer de egna maskinerna!
 • Dokumentation: Eleverna fotograferar byggandet och den färdiga maskinen. Vid behov kan eleverna rita bilder i det egna projekthäftet.
 • Byggande: Byggandet fortsätter tills maskinen är klar!
 • Läraren sätter klistermärken vid det sjunde avsnittet på den gemensamma affischen! Eleverna kan färglägga 1–3 stjärnor i sin egen arbetsbok.

Brev till föräldrarna

Hej alla där hemma!

Vår klass har fått ett viktigt och spännande uppdrag! Tillsammans med Kip-besättningen kommer vi att få göra en intressant resa till planeten Kipinoi för att bygga en rörlig framtidsmaskin. Tuka, Waaba, Maco och Soca ska på ett inspirerande sätt leda oss genom en sju avsnitt lång lärandeprocess. Vår ursprungliga plan var att arbeta tillsammans och bygga rörliga framtidsmaskiner i små grupper i skolan, men på grund av det rådande läget genomförs även detta projekt på distans.

Det gemenskapsbaserade lärområdet med fokus på teknik, naturvetenskap, matematik, hållbar utveckling och kommunikationsfärdigheter förbereder oss för viktiga framtida uppgifter. Den fängslande berättelsen om figurerna lär oss viktiga saker om bland annat teamarbete och kommunikationsfärdigheter. Figurerna har helt olika personligheter med egna styrkor och svagheter. Genom att dra åt samma håll och satsa på vars och ens styrkor klarar de av ambitiösa och roliga utmaningar. Även denna.

Vi genomför detta som ett gemensamt projekt. Vi planerar och tar fram idéer tillsammans. Endast byggandet görs på egen hand, men också då i kontakt med de andra. Målet är alltså att bygga en unik – om möjligt även rörlig – maskin av återvunnet material. För detta behöver vi också hjälp av hemmen. Kip-besättningen ger oss i varje avsnitt instruktioner om vilken typ av material vi ska samla in i väntan på själva byggandet. I varje avsnitt får vi också små läxor relaterade till ämnet – och vi ser fram emot att få dem! Vi kommer att dokumentera denna lärandeprocess så bra som möjligt.

Projektet kulminerar till slut i distansgalan, där de färdiga maskinerna presenteras. Vi bjuder in även er, bästa föräldrar, till detta viktiga evenemang. Ni får närmare information senare.

Glada hälsningar